• Trước hết tôi rất cảm ơn giao cơm tận nơi quận 2 đã cung cấp cho nhân viên của chúng tôi những bữa ăn ngon và chất lượng đảm bảo nguồn năng lượng cho hoạt động của nhân viên chúng tôi. Tôi cũng thấy rất hài lòng về đội ngũ giao hàng nhiệt tình bên phía giao cơm tận nơi.